EFPC

Řídicí jednotka EFPC je určena ke kontrole palivového dávkovacího čerpadla (FMP) řízeného BLDC motorem. Jednotka EFPC je navržena tak, aby zajistila bezpečnou a spolehlivou kontrolu BLDC motoru v měnících se externích podmínkách zahrnující drsné prostředí a neznámých počátečních stavech jako jsou tlak v palivové soustavě, startovací pozice rotoru či nezbytný počáteční moment. Čerpadlo FMP pracuje v různých otáčkách závisejících na množství paliva požadovaného turbínou. FMP je kontrolováno ECU, které zajišťuje konstantní rychlost e-APU.

Technické parametry:
 
Vstupní výkon: 650 W
Rozsah otáček: 400 - 15 000 ot./min.
Maximální odchylka nastavených otáček: méně než 1% v celém rozsahu
Reakční odezva: 10 ms
Dosažení ustáleného stavu: 150 ms
Životnost: minimálně 30 000 letových hodin nebo 30 let
Provozní teplota v rozmezí: -55°C až do 125°C
 
  • Redundantní řídicí algoritmus zahrnující senzorové a bezsenzorové řízení,
  • Sofistikovaná metoda integrace signálu ze dvou zdrojů signálů polohy rotoru umožňující bezpečný provoz i v případě detekce chyb HALL nebo BEMF,
  • Diagnostický algoritmus implementován v PBIT, CBIT testech s 95% pokrytím chybovosti,
  • Možnost zvýšení životnosti za pomocí progresivního monitoringu stavu a predikčních algoritmů,
  • Údržba je determinována aktuálním stavem jednotky, minimálně však po 6 000 letových hodinách,
  • Navrženo v souladu s DO160G standardy.

2