Služby

Divize letecká a pokročilého řízení provádí výzkum a vývoj, a dále zajišťuje testování a výrobu speciální elektroniky pro kritické řídicí aplikace v letectví.

  


Nabídka pronájmu přístrojového vybavení pro malé a střední podniky a výzkumné organizace

Společnost UNIS, a.s. nabízí k využití pro vývojové projekty a realizaci prototypů a funkčních vzorků níže uvedené přístrojové vybavení a technickou pomoc při testování a verifikaci SW pro malé a střední podniky a výzkumné organizace (VO, VŠ) v rámci běžných komerčních podmínek.

Společnost UNIS, a.s. nakoupila přístrojové vybavení v rámci dotačního operačního programu OP PIK, programu Potenciál Výzva VII, projektu č. CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_338/0024215 (21RVVK) s názvem: „Rozšíření výzkumně-vývojové kapacity společnosti UNIS, a.s. pro vývoj a prototypování, testování a zkoušení řídicí a výkonové elektroniky pro letecké a vesmírné aplikace“.

V rámci rozšiřování svých vývojových kapacit buduje společnosti UNIS, a.s. pracoviště vývoje a prototypování pro potřeby vývoje kritických řídicích systémů letecké a kosmické techniky.

V roce 2021 proběhla 1. etapa projektu. Jednalo se o vybavení přístrojovou a měřicí technikou, výpočetní technikou a softwarovou podporou verifikačních procesů a podporou pracovišť prototypového vývoje. Nakoupené technické prostředky budou sloužit pro posílení kapacitních možností a zlepšení infrastruktury vývojových laboratoří Divize letecké a pokročilého řízení společnosti UNIS, a.s. Vybavení laboratoří podpoří vlastní vývojové aktivity a rovněž vývojové testování software a hardware a verifikační procesy, realizaci demonstrátorů funkčních vzorků a prototypů, a rovněž nabídnou rozšířené možnosti spolupracujícím subjektům z řad malých a středních podniků výzkumných organizací s výstupy v projektech výzkumu a vývoje, odvětvová klasifikace ekonomických činností CZ NACE 30.3.

SEZNAM POŘÍZENÝCH ZAŘÍZENÍ pracovišť prototypového vývoje:
 • Měřicí a přístrojová technika:
  • 4ks měřících osciloskopů: 2ks 4-kanálový osciloskop (Typ RTB20040), 1ks 4-kanálový osciloskop (Typ DPO2014B), 1 ks - Osciloskop s rozšířením pro měření regulačních smyček (Typ RTB2004)
  • 11ks laboratorních zdrojů: 2ks Univerzální laboratorní spínavý zdroj DC napětí
  • (Typ BK9111), 2ks Laboratorní spínavý zdroj DC napětí (Typ BK1672), 3 ks Laboratorní spínavý zdroj DC napětí (Typ XLN10014), 4ks Laboratorní zdroj DC napětí (Typ 3257.1)
  • 4ks digitálních multimetrů: 3ks Stolní digitální multimetr s ampérmetrem (Typ 34461A), 1ks Stolní digitální multimetr (Typ BK5493C)
  • 4ks signálových generátorů: 2ks Signálový generátor 1-kanálový (Typ TGP3121), 2ks - Signálový generátor 2-kanálový (Typ BK4053B)
  • 1ks výkonové DC zátěže (Typ BK8616)
 • Přístrojová technika pro prokazování zkoušek kapitoly 16 normy RTCA/DO160G:
  • 1ks Napájecí zdroj AE TECHRON 7224
 • Soupravy pro letování a odletování pro realizaci (konstrukci) funkčních vzorků a prototypů desek plošných spojů:
  • 2ks pájecí stanice JBC 2- a 4-kanálové (DMSE-2QA)
Dále pracoviště testování a verifikaci sw pro oblast kritických řídicích systémů vybavené softwarovými nástroji Polyspace s využitím metod statického ověřování kvality kódu C/C++, prokazování run-time chyb v software, s návazností na nástroje Mathworks (Matlab/Simulink).

 • Polyspace Code Prover včetně optimalizované HW platformy (PC s operačním systémem Windows) pro zajištění maximálního výkonu během testování
 • Počítačová podpora je zajištěna 3 ks PC typu Dell Precision 3650 Tower pro vývojové testování a verifikaci sw
Bližší informace v případě zájmu poskytne:
Ing. Lukáš Řehůřek, Sales & Marketing Manager
E-mail: lrehurek@unis.cz, Tel. 541 515 609
3