O divizi

Divize letecká a pokročilého řízení (DAAC) je součástí společnosti UNIS, a.s. se samostatnou organizační strukturou, která zajišťuje plnou podporu obchodu, vývoje, testování a výrobního procesu v souladu s leteckými standardy. DAAC je zaměřena na vývoj  a výrobu leteckých produktů (avionické systémy, ECU / FADEC) a řídicích systémů pro kritické aplikace (letecký a automobilový průmysl).
 
Díky naší profesní odbornosti a bohatým zkušenostem našeho týmu jsme schopni našim zákazníkům zajistit kompletní vývojový cyklus v souladu se standardy DO-178 a DO-254.
 
Naše služby jsou primárně zaměřeny na analýzu zákaznických požadavků, koncepční design, design elektrických obvodů a tištěných spojů, SW design, výrobu prototypu, generování certifikačních dokumentů, spolehlivostní analýzu a prokázání způsobilosti včetně certifikačních testů v souladu s MIL a DO-160 standardy.
 
Vědeckotechnický park UNIS "VTP UNIS"; poskytuje plnou podporu testování elektronických zařízení v souladu s DO-160 standardy a HALT/ HASS metodami. Součástí našeho vědeckotechnického parku je nejnovější vybavení a moderní testovací laboratoře vybavené pro EMC zkoušky a také klimatické a vibrační komory.
 
Seznam produktů
 • Systém avionických modulů SAM
 • Řídicí jednotka palivového čerpadla
 • Elektricky řízené palivové čerpadlo
 • Dopravní palivové čerpadlo
 • Řídicí jednotka hydraulického čerpadla
 • Informační palubní system pilota
 • Distribuční box energie
 • Řídicí system turbínového motoru
 • Plně digitální řídicí system motoru
 • Modulární kontrolní system speciálních vozidel

Členství

Naše společnost je členem Asociace leteckého a kosmického průmyslu a Brno Space Clusteru.

Výzkumné a vývojové aktivity

V rámci výzkumně-vývojových aktivitách EU jsme se podíleli na těchto programech:

 • CESAR - „výzkum a vývoj nových technologií pro nízkonákladové malé letadlo“
 • SCARLETT - „výzkum a vývoj nové generace palubní elektroniky pro civilní letadla“
 • ACTUATION2015 - „Modular Electro Mechanical Actuators for ACARE 2020 Aircraft and Helicopters“
 • ESPOSA - „Efficient Systems and Propulsion for Small Aircraft“

Ocenění:

Na 45. mezinárodním strojírenském veletrhu v Brně obdržel Zlatou medaili nízkoemisní mikroturbínový zdroj elektrické energie NETZ vyvíjený konsorciem firem UNIS, PBS Velká Bíteš, VÚES a VUT Brno.

Na 2. mezinárodní výstavě všeobecného letectví v květnu 2002 v Praze obdržel UNIS cenu Grand Prix za nejkomplexnější nabídku služeb zákazníkovi.

Při příležitosti 43. mezinárodního strojírenského veletrhu v Brně byl systém avionických modulů firmy UNIS oceněn Zlatou medailí v kategorii Elektronika, automatizace a měřicí technika.
1