VMM - Vibration Monitoring Modul

Slouží pro monitorování a vyhodnocování nebezpečných stavů vibrací turbovrtulového motoru AI450 a je vyvinut jako část modulárního řídicího systému E451. Vyhodnocování probíhá z hodnot získávaných z vibračních a otáčkových sensorů. Informace o aktuálním stavu je předávána pomocí komunikace CANAerospace do nadřazeného EMM (Engine Monitoring Modul), který tyto koncentruje, dále zpracovává a předává pilotovi.
 

2