Řídicí systém héliového zkapalňovače HEXTR

Řídicí jednotka HEXTR je elektronické zařízení určené pro řízení provozu dvojice expanzních turbín HEXT 2.1 a HEXT 2.2 (výrobce PBS Velká Bíteš), které jsou dodávány pro zkapalňovač helia. Jednotka HEXTR spolupracuje s nadřazeným systémem, který zajišťuje ovládání jednotky a indikaci provozních stavů celého stroje. Jednotka HEXTR je napájena stejnosměrným napětím 24 V.

Hlavní funkcí jednotky HEXTR je regulace otáček obou turbín na požadovanou hodnotu a provádění jejich rozběhu a doběhu. Dále HEXTR zajišťuje monitorování a kontrolu důležitých provozních parametrů a elektronickou ochranu turbín HEXT.

Technické parametry

Jmenovité napájecí napětí:  + 24 V DC
Pracovní teplota: 0°C až +40°C
Skladovací teplota: -25 až +70°C
Třída krytí: IP 23
Vlhkost: 65% (± 15%)
Atmosférický tlak: 860 až 1050 hPa
Plnění norem: ČSN EN 50081-1 a ČSN EN 50082-1 (EMC normy)

Nasazení řídicího systému HEXTR

Zkapalňovač helia, PBS Velká Bíteš, a.s.

2