Řídicí jednotka palivového čerpadla FPC2

Elektronická jednotka FPC2 slouží k pohonu Elektromotoru (P/N: 126 8312) dopravního palivového čerpadla řady LUN 6289.xx určeného pro drakový palivový systém letounu. Dopravní palivové čerpadlo je použito ve dvou verzích, buďto na odčerpávání paliva z nádrží letounu (ponorná verze) nebo je zařazeno do palivového potrubí draku jako pomocné čerpadlo.

Jednotka FPC2 řídí rozběh, otáčky bezkartáčového motoru a je určena k trvalému provozu. Jednotka dále umožňuje provádět nastavování, monitorování a úschovu provozních parametrů.

Funkce jednotky FPC2


Řídicí funkce
 • Rozběh,
 • otáčky,
 • proudovou spotřebu.

Kontrolní funkce

Jednotka odpojí elektromotor při těchto stavech:
 • Zkrat – HW ochrana,
 • překročení maximálního napětí – HW ochrana,
 • pokles otáček motoru pod minimální hodnotu (nastavitelný parametr),
 • překročení kritické teploty,
 • pokles proudu pod minimální hodnotu (nastavitelný parametr).

Jednotka omezí otáčky elektromotoru při těchto stavech:
 • Překročení maximálního proudového odběru,
 • překročení maximální teploty.

Monitorované parametry

Jednotka sleduje a uchovává následující informace:
 • Počet zapnutí a rozběhu elektromotoru,
 • počet zkratů a zastavení motoru,
 • počty překročení teplotní mezí,
 • počty překročení napěťový mezí,
 • počty překročení proudových mezí,
 • počty náběh motoru a selhání náběhu motoru,
 • doba běhu motoru a elektroniky,
 • teplotní historie – doba běhu v jednotlivých teplotních pásmech.

Technické parametry

Pracovní teplota okolí: -55 °C do +60 °C, krátkodobě po dobu 30 minut +70 °C.
Nepracovní teplota okolí: -55 °C do +85 °C
Rozsah výšek: H = 0 do H = 7 200 m
Jmenovité napájecí napětí: 28 V DC
Provozní napájecí napětí: 22 V až 30,3 V DC
Mezní napájecí napětí: 18 V až 32,2 V DC
Jmenovitý výkon elektromotoru: 150 W
Maximální trvalý výkon elektromotoru: 200 W
Rozsah otáček: 6 000 až 11 000 ot/min
Hmotnost: 600 g

Jednotka FPC2 vyhovuje normě RTCA\DO160G.

Toto čerpadlo se spolu s řídicí jednotkou FPC dodává např. pro civilní transportní letoun Ae270 (výrobce Ibis Aerospace Ltd.), nebo pro víceúčelový dvoumotorový obojživelný letoun Be-103 (výrobce Beriev).

2