Foam Control Unit FCU v4

Jednotka pro řízení přiměšování pěnidla do vody. Nedílnou součástí modulu jsou magneticko-indukční snímače průtoku vody a pěnidla a mechanismus škrticí klapky ovládané krokovým motorem pro ovládaní množství pěnidla. Modul je ovládán pomocí sběrnice CAN a umožnuje ukládání a archivaci dat na PC prostřednictvím sériového komunikačního rozhraní RS-232C. Každá jednotka modulu je vybavena autodiagnostikou, která dokáže včas indikovat případné chybové stavy.


Ovládání a popis funkce

Jednotka FCU v4 měří jednotlivé průtoky a dle nastaveného procenta přiměšování reguluje pomocí škrtící klapky průtok pěnidla, které je následně smícháno s vodou. Jako senzor průtoku jsou použity magneto-indukční snímače v rozsahu DN20 až DN150 (vnitřní průměr senzoru, závisí na použitém potrubí). Jednotku je možné nastavit do dvou-průtokového 2P nebo tří-průtokového režimu 3P.

Jednotku lze ovládat pouze prostřednictvím sběrnice CAN a po CANu jsou zasílány informace o stavu jednotky a jednotlivých průtocích. Dále je možné k jednotce připojit přepínač VT/NT a ventil pro uzavírání pěnidla (I/O).

Vlastnosti systému:
 • Snadná obsluha,
 • plně elektronické řízení přiměšování s možností nouzového ovládání,
 • vysoká přesnost měření průtoků,
 • regulace přiměšování s rozlišením 0,1%,
 • autodiagnostické funkce,
 • uživatelský a servisní mód činnosti,
 • uživatelská konfigurovatelnost (nastavení kalibračních a regulačních konstant),
 • česká a anglická jazyková mutace,
 • možnost nastavení poměru přiměšování (0,1 až 99%) pro různé typy pěnidel (např. PYROCOOL, atd.),
 • modularita a otevřenost systému,
 • možnost rozšíření dle požadavků zákazníka,
 • mechanická odolnost a vysoká spolehlivost,
 • široký rozsah provozních teplot.

Technické parametry:

Nominální napětí: + 24 VDC
Pracovní rozsah napětí: 23 V - 32 V DC
Proudový odběr: max. 1,0 A
Rozsah provozních teplot: -20°C do + 60°C při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Rozsah rozšířených provozních teplot: -30°C do + 70°C s rozšířenou tolerancí nepřesností, a při podmínce nezamrznutí pracovní kapaliny
Teplota skladování: -40°C do + 80°C v nezavodněném stavu (přeprava, skladování, a pod.)

Odolnost proti přepólování:
 • Samostatně připojená jednotka je odolná proti záměně pólů napájecího napětí v obou polaritách,
 • doporučený typ pojistky: 250 V / F3,15 A,
 • pojistka ani pouzdro na pojistku, není součástí výrobku.

Nasazení

2