Distribuční box elektrické energie EPDB

Zařízení EPDB je sada dvou distribučních boxů elektrické energie, které jsou určeny pro dvoumotorové letouny kategorie CS23 se stejnosměrným 28V elektrickým rozvodným systémem. EPDB je určeno pro letadlové rozvodné systémy, jež jsou koncipovány jako dvoukanálové - se dvěma akumulátory, dvěma startér-generátory a jedním externím zdrojem GPU. Hlavní funkcí EPDB je spolehlivé řízení a distribuce elektrické energie od palubních zdrojů k palubním zátěžím s ohledem na požadavky pilota, výbavu letounu a fázi letu. EPDB zajišťuje také mnohé ochranné a monitorovací funkce EPS. EPDB je ovládáno pomocí prvků umístěných v kokpitu. EPDB je použito v letadle EV-55 společnosti Evektor.

Vlastnosti:

 • Inteligentní řízení distribuce energie,
 • umožňuje jedno či dvoukanálový provoz,
 • měření důležitých napětí a proudů,
 • indikace stavu EPS pomocí kontrolek,
 • automatické funkce snižující zátěž pilota,
 • výkonové výstupy chráněné proti zkratu,
 • propojení kanálů chráněno proti nadproudu,
 • ochrana GPU proti přepólování a přepětí,
 • navrženo s ohledem na doporučení AC23.1309,
 • jednoduchá údržba a servis,
 • vysoká spolehlivost.

Elektrické parametry:

Nominální napětí: 28 V DC
Stykače zatížitelné: trvale až 400 A
Palubní zdroje: - 2 startér-generátory (typicky 9 kW)
- 2 akumulátory (typicky 26 Ah)
- externí zdroj GPU (typicky 12 kW)
Palubní zátěže: typicky 2x 7 výkonových výstupů zatižitelných až 200 A

Normy a standardy:

 • EASA CS-23,
 • RTCA DO-160G,
 • ČSN EN 2282:1992,
 • MIL-STD-704E,
 • FAR AC 23.1309.

2