EMM - Engine Monitoring Modul

Modulární jednotka pro monitorování provozních stavů turbo-vrtulových motorů AI450-S, AI451-S2 a BE2/BE2+ a jejich palivových a olejových soustav. Je založena na stejné architektuře, probíhá stejným vývojovým procesem a obsahuje většinu modulů totožných s ECU0. Jednotka zajištuje evidenci a schraňování provozních dat, komunikaci s palubou na signální tablo a systémem sběru a uložení dat na motoru. EMM disponuje vlastní sadou snímačů oddělených od ECU, které nejsou využívány ECU k řízení motoru. EMM disponuje vlastní sadou snímačů oddělených od ECU, které nejsou využívány ECU k řízení motoru.

 

2