ECU - Engine Control Unit

Мodulární řídicí jednotka pro řízení turbo-vrtulových motorů AI450-S, AI451-S2 a BE2/BE2+. ECU0 zajišťuje kompletní funkcionalitu pro jednokanálové řízení motoru a to včetně autonomní nadotáčkové ochrany motoru (APS).

Modulární distribuovaná architektura umožňuje poměrně snadnou a rychlou možnost úprav a to jak z pohledu komunikačního rozhraní, tak z pohledu úpravy interface na motor případně jiných změnách. Díky tomuto konceptu odpadá v případě potřeby nutnost globálního zásahu do systému, ale je upraven/nahrazen pouze daný prvek.

Vývoj SW probíhá metodou Model Based Design, čímž je celý vývojový proces urychlen.

2