CPSS/A Řídicí jednotka hřídelového motoru TS100

Jednotka CPSS je elektronické zařízení určené pro řízení chodu motoru TS100 (výrobce PBS Velká Bíteš a.s.), které dále zajišťuje dodávku stabilizovaného napájecího napětí +28 V pro palubní síť.

CPSS řídí otáčky generátoru plynu TS100 změnou dodávky paliva na základě požadavku od regulátoru volné turbíny. Tato dodávka paliva je zajišťována čerpadlem paliva, které je poháněno dvěma el. motory na společné hřídeli. Tyto motory jsou buzeny z CPSS, které jsou ovládány souběžně tak, aby výkony obou motorů byly v poměru 1:1.

V případě výpadku jednoho motoru čerpadla nebo závady driveru čerpadla CPSS, převezme pohon čerpadla druhý elektromotor tak, aby změna otáček TS100 byla co nejmenší.

CPSS je ovládána přes sériové rozhraní typu CAN anebo řídicím napětím Uctrl. CPSS obsahuje dvě fyzicky oddělené sběrnice CAN, které slouží k ovládání jednotky, pro výstup diagnostických údajů a modifikaci vybraných parametrů pomocí počítače PC nebo nadřazeného systému.

CPSS umožňuje provádět záznam dat. Provádí se záznam vyskytnutých chyb a provozních údajů.

CPSS je napájena jmenovitým napětím 28 Vss.

Jednotka CPSS se připojuje k palubní napájecí síti přes externí odpojovač CPSP-U, který zajišťuje odpojení CPSS od palubní sítě při abnormálních stavech palubní sítě.

CPSS je umístěno v duralové skříni obloukového tvaru, vzhled CPSS je v příloze B.

 

2