CPSP-U – Odpojovač napětí palubní sítě

Zařízení CPSP-U slouží pro odpojení jednotky řízení CPSP/CPSS od palubní sítě 28 V v případě poklesu napětí palubní sítě pod spodní úroveň napětí pro odpojení a pro odpojení palubní sítě od jednotky řízení CPSP/CPSS v případě překročení horní úrovně napětí pro odpojení.

Odpojovač CPSP-U provádí odpojení CPSP/CPSS od palubní sítě 28 V při následujících stavech:
  • Odpojení při podpětí
  • Odpojení při přepětí

2