CPSP/A – Řídicí jednotka vrtulového motoru TP100

Jednotka CPSP je elektronické zařízení určené pro řízení chodu motoru TP100 (výrobce PBS Velká Bíteš a.s.), které dále zajišťuje dodávku stabilizovaného napájecího napětí +28 V pro palubní síť.

CPSP řídí otáčky generátoru plynu TP100 změnou dodávky paliva. Tato dodávka paliva je zajišťována čerpadlem paliva, které je poháněno dvěma el. motory na společné hřídeli. Tyto motory jsou buzeny z CPSP, které jsou ovládány souběžně tak, aby výkony obou motorů byly v poměru 1:1.

V případě výpadku jednoho motoru čerpadla nebo závady driveru čerpadla CPSP, převezme pohon čerpadla druhý elektromotor tak, aby změna otáček TP100 byla co nejmenší.

CPSP je ovládána přes sériové rozhraní typu CAN anebo řídicím napětím Uctrl. CPSP obsahuje dvě fyzicky oddělené sběrnice CAN, které slouží k ovládání jednotky, pro výstup diagnostických údajů a modifikaci vybraných parametrů pomocí počítače PC nebo nadřazeného systému.

CPSP umožňuje provádět záznam dat. Provádí se záznam chyb, které se vyskytly během provozu a provozních údajů.

CPSP je napájena jmenovitým napětím 28 Vss.

Jednotka CPSP se připojuje k palubní napájecí síti přes externí odpojovač CPSP-U, který zajišťuje odpojení CPSP od palubní sítě při abnormálních stavech palubní sítě.

CPSP je umístěno v duralové skříni obloukového tvaru, vzhled CPSP je v příloze B.

 

2