CPSJ v 2.1 /A / C - Řídicí jednotka proudového motoru TJ100

Jednotka CPSJ je elektronické zařízení určené pro řízení chodu motoru TJ100 (výrobce PBS Velká Bíteš a.s.), která dále zajišťuje dodávku stabilizovaného napájecího napětí +28 V pro palubní síť.

Hlavní funkcí řídicí jednotky turbíny CPSJ jsou:
 • Regulace otáček turbíny na požadovanou hodnotu (0 až 60 000 ot/min),
 • regulace rozběhu a doběhu turbíny,
 • dodávka elektrické energie do palubní sítě,
 • monitorování a kontrola provozních parametrů turbíny.

Jednotka CPSJ může být ovládána přes sériové komunikační rozhraní CAN 2.0 (Controller Area Network) s komunikačním protokolem HLP (Higher Layer Protocol) standardu CANaerospace nebo řídicím napětím 0-10 V.
Sériové komunikační rozhraní CAN slouží kromě ovládání jednotky také pro výstup diagnostických údajů a modifikaci vybraných parametrů pomocí počítače.

Řídicí jednotka turbíny CPSJ monitoruje a kontroluje tyto parametry:
 • Nadotáčky,
 • dosažení podotáček,
 • dosažení minimálních otáček,
 • pokles pod podotáčky,
 • teplota výfukových plynů,
 • ztráta tlaku oleje,
 • přítomnost signálu snímání otáček,
 • otáčení odstředivky,
 • chod palivového a olejového čerpadla,
 • teplota prvků výkonové elektroniky,
 • závada HW.

Technické parametry:

Výstupní výkon: 1kW
Jmenovité napájecí napětí: 28 VDC
Provozní napájecí napětí: 18 až 31 VDC
Maximální výška: 10 700 m
Pracovní teplota: -40 až +70°C
Hmotnost: 1,1 kg

2