E018 – Řídicí jednotka leteckého motoru

Jedná se o dvoukanálovou řídicí jednotku motoru používanou k řízení motoru řady D-18T 3M / 3A. Řídicí jednotka slouží k řízení motoru ve všech režimech a ke sledování jeho stavu a funkce.

E018 je součástí automatického řídicího systému motoru. Poskytuje funkci generování elektrických řídicích povelů, ochranu motoru a zajišťuje požadované provozní podmínky motoru.

Jednotka je určena pro širokou rodinu nákladních a civilních letadel. První letové zkoušky jsou naplánovány na letadle Antonov An-124.

Hlavní funkce:
 • Měření všech vstupů (spojitých a diskrétních)
 • Řízení všech výstupů (spojitých a diskrétních)
 • Komunikace
 • Řízení průtoku paliva
 • Řízení úhlu statorové lopatky
 • Startování motoru
 • Kontrola motoru ve všech režimech
 • Omezení parametrů (otáčky hřídele, výstupní teplota atd.)
 • Diagnostika
 • Ochrana proti překročení rychlosti
 • Detekce přepětí kompresoru

Technické parametry:
 
Hmotnost < 12 kg
Napájení 27 V
Životnost 50 000 provozních hodin
Provozní teplota zařízení -55°C ÷ +85°C
 

Popis rozhraní

Mechanické rozhraní
Jednotka má tvar boxu s následujícími hlavními rozměry: 439 (šířka) x 282 (délka) x 99 (výška) [mm] Jednotku lze připevnit ke konzole motoru čtyřmi silentbloky utaženými čtyřmi šrouby M6x40.

Tlakové rozhraní
Součástí jednotky je tlakový modul, který měří tlak kompresoru motoru PK1, vstupní tlak motoru PVCH a atmosférický tlak PH. Tlakové porty PVCH a PH mají metrický závit M14x1 a tlakový port PK1 má M12x1. Tlakový port PH není připojen, zatímco tlakové porty PK1 a PVCH jsou připojeny k trubkám motoru vedoucím k příslušným částem motoru.

Elektrické rozhraní

Jednotka má 9 (devět) elektrických konektorů Souriau označených X1 - X9 a jeden uzemňovací bod X10. Shrnutí rozhraní jednotky najdete v následující tabulce.
 
Typ rozhraní Množství
Kanál Celkem
Vstupy snímače rychlosti 6 12
Vstup termistoru 3 6
Vstup termočlánku 2 4
Vstupy LVDT / RVDT / Resolver 3 6
Vstup tlaku (0-10V) 3 6
Diskrétní vstupy 23 46
Diskrétní výstupy 15 30
Analogový výstup (proud, rozsah <-40,40> mA) 2 4
ARINC linky pro příjem 4 8
ARINC linky pro přenos 3 6
CAN rozhraní 2 3*
Napájecí 4 8


* Jedno rozhraní CAN je společné pro oba kanály

2