Novinky - rok 2021

2021 2020 2019 2018 2017 2016 2015 2014 2013 2012 2011 2010 2009 2008

28. 7. 2021

MAKS 2021

Ve dnech od 20. do 25. července 2021 jsme se zúčastnili mezinárodní výstavy letecké techniky MAKS 2021, která se konala na Žukovském letišti nedaleko Moskvy. Jedním z hlavních lákadel veletrhu byla ruská stíhačka s názvem Checkmate, kterou si přišel prohlédnout i ruský prezident Vladimír Putin.

Opět jsme využili možnosti vystavovat na stánku České republiky společně s dalšími šesti českými firmami. Výstavbu stánku podpořilo dotací Ministerstvo průmyslu a obchodu ČR.

Prezentovali jsme především náš hlavní vývojový projekt modernizace pohonné jednotky ukrajinského letounu Ruslan, jednoho z největších dopravních letounů na světě. Kromě tohoto projektu jsme představili řídicí jednotky, které dodáváme pro motory firmy PBS Velká Bíteš a pro čerpadla firmy Jihostroj.

Účast na veletrhu hodnotíme pozitivně, podařilo se nám získat kontakt na několik potenciálních zákazníků i dodavatelů. Jsme rádi, že se organizátorům podařilo veletrh zorganizovat i přes rozšiřující se mutaci COVID delta v ruské metropoli. Podle oficiálních údajů organizátora, výstavu MAKS navštívilo celkem 135 000 návštěvníků.

22. 4. 2021

Rozšíření výzkumné a vývojové aktivity společnosti UNIS, a.s.

Cílem projektu, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/207_338 /0024215, je rozšíření výzkumné a vývojové aktivity společnosti UNIS, a.s.

Jedná se především o posílení výzkumně-vývojové infrastruktury o následující technologie:
  • nástroje pro matematické modelování a simulace,
  • nástroje pro verifikaci a vývojové testování SW a HW,
  • nástroje pro podporu vývoje a testování HW a výrobu prototypu,
  • posílení stávajícího vybavení Vědeckotechnického parku VTP UNIS pro vybrané vývojové zkoušky odolnosti (např. korozní, prachové, vůči UV záření)
Termín pro pořízení výše uvedených nástrojů a vybavení je do 30. června 2023, průběžně budeme nabízet tyto nástroje a s nimi spojené služby malým a středním firmám a výzkumným organizacím.

Projekt je realizován za finanční podpory z dotačního programu POTENCIÁL VII. výzva,  který je financován z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Informace o projektu jsou uvedeny ve spodní části stránky https://www.unis.cz/ v odkaze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který je součástí Projektů podpory.

21. 4. 2021

Vývoj pokročilých řídicích systémů leteckých motorů

Cílem projektu, registrační číslo projektu: CZ.01.1.02/0.0/0.0/20_321/0024513, je vývoj nové generace modulární řídicí jednotky pro letecké turbovrtulové motory. Předpokládaným průmyslovým využitím bude motor AI450, jehož výrobcem je ukrajinská firma SE Ivchenko-Progress.

Výstupem projektu bude výroba prototypu modernizované řídicí jednotky turbovrtulového leteckého motoru a vytvoření univerzálního testovacího prostředí simulátoru leteckého motoru a palubních přístrojů určených k verifikaci prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů a verifikačního prostředí pro verifikaci HW a enviromentální zkoušky prototypu/funkčního vzorku řídicího systému leteckých motorů.

Spoluřešiteli projektu budou společnosti LPP s.r.o., MECHSOFT s.r.o. a Vysoké učení technické v Brně.

Termín dokončení projektu je 31. května 2023.

Projekt je realizován za finanční podpory z dotačního programu APLIKACE VIII. výzva, který je financován z prostředků evropských strukturálních a investičních fondů a státního rozpočtu prostřednictvím Ministerstva průmyslu a obchodu České republiky.

Informace o projektu jsou uvedeny ve spodní části stránky https://www.unis.cz/ v odkaze Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK), který je součástí Projektů podpory.

12. 2. 2021

Leteckou divizi UNISU drží ve vzduchu projekty bítešské PBS a ukrajinského Antonova

Na stránkách Newsroomu leteckého průmyslu byl zveřejněn bilanční článek o našich projektech v roce 2020, článek je uveden v  odkaze.

11. 2. 2021

Konference o vesmíru

26. ledna 2021 jsme se zúčastnili web-konference "Česko-britského dne kosmického průmyslu" pořádané ministerstvem dopravy ČR, agenturou pro podporu podnikání a investic CzechInvest, českou ambasádou v Londýně i britskou ambasádou v Praze, a hlavně britskou kosmickou agenturou.
 Akce se účastnili zástupci více než 80 průmyslových firem, akademických institucí a asociací kosmického průmyslu obou zemí.

Následně jsme se dne 3. února 2021 zúčastnili web-konference "Česko-italského obchodního fóra kosmického průmyslu" pořádané ministerstvem dopravy ČR za účasti zástupců české a italské asociace kosmického průmyslu, Asociace leteckých výrobců ČR, Asociace malých a středních podniků ČR, italských regionálních průmyslových clusterů, průmyslových firem a akademických institucí.

Obě konference nabídly oboustranné B2B jednání, na kterých se hledala společná témata pro budoucí spolupráci, jak na komerčních projektech, tak i pro společnou účast na národních programech i programech evropské kosmické agentury ESA.

Konference pro nás byly velice přínosné. Získali jsme několik důležitých kontaktů, se kterými bychom rádi navázali spolupráci pro hlubší proniknutí do oblasti vesmírného výzkumu.
 
1