E451

Je komplexní řídicí systém leteckého motoru, který sestává z:

  • Dvou modulů ECU,
  • jednoho modulu EMM,
  • jednoho modulu VMM,
  • jednoho konektorového modulu.
 
Dvoukanálový modulární řídicí systém pro motory AI450-S, AI451-S2 a BE2/BE2+, který se skládá ze 2ks řídicí jednotky ECU0, 1ks monitorovací jednotky EMM0, 1ks vibromodulu VMM0 a konektorového modulu CON0. Každý z těchto modulů tvoří samostatný funkční celek - jednotka je koncipována jako distribuovaný systém. Při poruše jednoho z modulů jej lze snadno vyměnit bez ovlivnění funkce ostatních.
E451 zajišťuje jak kompletní dvou kanálové řízení motoru, tak komunikaci s palubními systémy pomocí I/O, protokolu ARINC 429 a servisním systémem pomocí rozhraní ETHERNET.

2